Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to Uzoni Református Egyházközség Hivatalos Honlapja
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
Nyítólap arrow Blog
Blog
Közösségápolás Uzonban 2016.09.6. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2016. szeptember 06.
2016. szeptember 6., kedd, Faluvilág
Vidámság a vakációs bibliahéten.                                                                                                                                                                                Fotó: Ungvári Barna András
 
Húsz éve sikeres és bensőségessé vált baráti kapcsolatot tart fenn az uzoni református gyülekezet és egyházközsége a Pest megyei Mendével. Nem testvérgyülekezeti, hanem örökölt polgári kapcsolatot ápolnak: a mendeiekkel való találkozás minden esztendőben várt esemény. Most az uzoniakra került a sor, akiket már családi szálak kötnek a budapesti Ferihegyhez és a savanyú káposztájáról híres Vecséshez közeli Mende lakóihoz. A négyezres lélekszámú település a Gödöllői-dombság lankáin terül el.
Utolsó frissítés ( 2016. szeptember 18. )
Tovább...
 
Pünkösd az Alvégen 2016.05.18. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2016. május 17.

Pünkösd az Alvégen

2016. május 18., szerda, Közélet
Emlékállítók
Emlékállítók
Urunk mennybemenetelének búcsús ünnepét tartották áldozócsütörtökön az uzoni római katolikus templomban, melyet a mennybemenetel emlékére szenteltek fel. Kettős ünnepet ültek nemcsak áldozócsütörtökön, hanem az utána következő vasárnapon is Uzon nagyközség keresztyénei, ekkor került sor – a régi helyi hagyományt tiszteletben tartva – az uzoni konfirmációra is a református templomban. A kettős helyi ünnepet a csíksomlyói pünkösdi búcsús szentmise és a zarándoklaton való részvétel, valamint az itthoniak számára pünkösd sátoros ünnepe zárta. 
 
Utolsó frissítés ( 2016. május 18. )
Tovább...
 
A dal ünnepe Uzonban 2016.04.09. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2016. április 15.

 A dal ünnepe Uzonban

2016. április 13., szerda, Közélet                                                                                                                            
Az uzoni református dalárda. A szerző felvétele
Az uzoni református dalárda. A szerző felvétele
 
Felemelő érzés volt részt venni szombaton az Uzonban tartott I. Református Kórustalálkozón. Jó ötletnek bizonyult itt, az Alvégen is kórustalálkozót szervezni, a rendezvényt az Uzoni Református Dalárda és a református egyházközség kezdeményezte.
Utolsó frissítés ( 2016. május 26. )
Tovább...
 
Hegedűs a háztetőn II.-Színdarab 2016.02.26. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2016. április 15.

Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd.” II.Tim. 2:5

Zenél:a Dáridó együttes

Kérjük, hozza magával mókás jókedvét, hitét, bizodalmát, hogy bármennyire is nehéz, de élni szép, élni érdemes!

 

 

Istennek hála az uzoni

Református Dalárda és Nőszövetség az idén is szeretettel meghívhatja önt és

kedves családját a „Hegedűs a háztetőn II.” című zenés játék (musical) bemutatójára és az azt követő  kosaras bálra,amelyre 2016.február 26-án-pénteken-kerül sor 19 órai kezdettel a helyi művelődési  házban.

 

 

 
Imahét 2016.02.14-21. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2016. február 12.

 

    IMAHÉT

A Krisztus-hívők egységéért

 

“Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!”

(I.Péter 2,9  alapján) 

 

 

 

2016.február 14-e és 21-e közt IMAHETET tartunk.  Az istentiszteletek minden nap este 7 órakor  kezdődnek, római katolikus,unitárius,református vallású vendég lelkipásztorok  fogják hirdetni Isten Igéjét.

Az Imahét záró istentisztelete, szeretet- vendégség és tombolahúzás  2016.

február 21 -én,vasárnap délelőtt 11 órától lesz!

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit !

 
Más úton...- ÁLdott Új Évet ! PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2016. január 02.

„Mivel (a bölcsek) álomban megintettek, hogy Heródeshez vissza
 ne menjenek, más úton tértek vissza hazájukba" (Máté ev. 2:12).

Az angyali intés szerint mi is akkor teszünk helyesen, ha Karácsony és az óév után más úton járunk, mint ahogy a bölcsek tették, akik nem mentek vissza Heródeshez, hanem más úton tértek vissza hazájukba.

Miért szükséges ez?

Azért, mert a régi út a Krisztus-gyilkosság útja. Ha a bölcsek Heródes parancsa szerint visszamennek Jeruzsálembe, és megjelentek, hogy megtalálják a megszületett Messiást, akkor az előbb-utóbb, de biztosan a megszületett Messiás Királynak a megöléséhez vezetett volna.

Tudjuk a történetből, hogy a keleti bölcsek messze Keletről jöttek, mert látták az üstökös csillagot, és egy ősi hiedelem, jóslás szerint ennek az új csillagnak a feltűnése a Messiás királynak, a zsidók új királyának a megszületését jelezte. Jöttek messze távolról, és Jeruzsálembe érve hova is mehettek volna, mint a király udvarába, megtudni, hogy hol született meg az új király.

Heródes bekérette a szent tekercseket és tudósait, akiknek nem volt nehéz megtalálni a prófétáknak azt a jóslását, miszerint a Messiásnak Judea városában, Betlehemben kell megszületnie (Mikeás 5:2). Elmentek a bölcsek oda, és meg is találták az istálló jászolbölcsőjében Máriának a fiát, a kis Jézust. Tisztességet tettek neki, ajándékokat adtak át: aranyat, tömjént ás mirhát, és miután álomban megintettek: titkon visszamennek hazájukba. Heródes, amikor megtudta azt, hogy a bölcsek nem cselekedtek az ő parancsa szerint, dühében elrendelte a betlehemi vérfürdőt. Betlehemben és környékén minden 3 éven aluli fiúgyermeket megöletett, vélve, hogy az új Király, akire mint gyermekre máris annyira féltékeny volt, a többi gyermek között biztosan elpusztult.

A régi út, amelyen a keleti bölcsek visszamentek volna Jeruzsálembe, az egyenesen Isten Fiának a megölését jelentette volna. A régi út, a Krisztus elvesztésének az útja! Ez azt jelenti, hogyha mi a régi úton járunk ebben az új esztendőben akkor Krisztus kihal szívünkből. Hiába született meg Karácsonykor, hiába fogadtuk neki azt, hogy az ő követői leszünk, hogyha a régi utunkon járunk, ha a régi rossz szokásaink irányítanak tovább, ha a régi, üres életfilozófiánk szerint élünk, akkor az életünkből Krisztus eltűnik. Akkor a mi életünk nem lesz a Szent Lélek temploma, akkor Krisztus nem lakozik hit által a mi szívünkben, akkor megtagadjuk azt, hogy az Ő követői vagyunk. Lehet, hogy külsőleg, formálisan és névleg keresztények vagyunk, de lélek szerint már nem. Sajnos tele van a világ olyan álkeresztényekkel, akik ugyan eljárnak olykor a templomba, de a szívükben megmaradnak réginek, belülről nem akarnak változni semmit. Azt hiszik, hogy maga az a puszta tény, hogy részt vesznek egy istentiszteleten, az már önmagában üdvözítő cselekedet. Féligazság! Ha valakinek az élete nem változik a krisztusi tanítás szerint, akkor Krisztus meghalt annak életében, mert megölte!

Nem mindenkinek az élete sikerül úgy, hogy keresztyén legyen. Nézzük meg a gazdag ifjút. Elment Krisztushoz, és azt kérdezte: „Jó Mester! Mi jót cselekedjem, hogy az örök életet nyerjek?" Krisztus megmondta, hogy mit kell tennie. Ám azt nem cselekedte meg, és elment megszomorodva (Máté 19:16 kk). Ott van Nikodémus, az öreg írástudó, aki éjjel, titokban ment Jézushoz tanácsot kérni. Krisztus megmondta neki, hogy ujjá kell születnie, és Nikodémus elment megütközve (János 3:1 kk). A világ tele van „majdnem” keresztényekkel, akik elindultak Krisztus felé, találkoztak is vele, és mégis tovább járnak régi úton: nem akarnak változni; s ahogy az életük halad, mindig nehezebb lesz a változás. Beidegződött szokásaik, kedvteléseik, a maguk filozófiája nem engedik azt, hogy a krisztusi gondolatok átalakítsák az életüket.

A bölcsek más úton tértek vissza hazájukba – és így Krisztus életét megmentették.

A Krisztussal való találkozás után nekünk is más úton kell járnunk. Az újesztendő csak akkor lesz új, ha valóban más úton jársz benne, ha máshogy gondolkozol, ha máshogy élsz, ha máshogy viszonyulsz, ha máshogy cselekszel. Ha ezt nem teszed meg, akkor ez az új év is csak olyan lesz, mint a régi volt: tele nyűglődéssel, tele problémákkal, tele reménytelenségekkel, félelmekkel, depressziókkal, kilátástalansággal és kísértésekkel.

Miért kell új életben járnunk? Azért, hogy megváltozzunk.

Jézus Krisztusnak az a csodálatos isteni adottsága van, hogy radikálisan meg tudja változtatni az emberek életet, kicserélve személyiségüket. Nézd meg azokat, akik vele igazán találkoztak! Ezek gyökeresen megváltoztak. Az ó-emberből új ember született. Máshogy éltek azután. Nézd meg, hogyan lett Saulból Pál a damaszkuszi úton! Mennyire más ember lett. A keresztényeket üldöző fanatikus újjá született, s Krisztusnak a legeredményesebb apostola lett (Ap.csel. 9). Nézd meg a két halászt – Pétert és Andrást, a két testvért –, akiket elhívott a Galileai tengernél a halászhálójuk mellől (Márk 1: 16-18). Hogyan hívta el Jakabot és Jánost (Márk 1:19-20). hogyan faragott ezekből a durva, földhözragadt emberekből lelki embereket! Nézd meg, hogyan kreált Mária Magdolnából, a feslett életű nőből tiszta lelkű nőt, aki Krisztus sírjához szaladt Húsvét hajnalán, és találkozott az angyallal, aki hírül adta a feltámadást (Márk 16:9-10). Nézd meg hogyan formált Zakeusból, a bűnös és megvetett vámszedőből – aki a fára mászott, hogy lássa Jézust – új embert! (Lukács 19: 1-10). Léviből, a másik vámszedőből hogyan lett Máté, a tanítványok egyike, aki az evangéliumot írta (Márk 2:14).

Krisztus átalakítja az embert. Ha át nem alakulsz a krisztusi mintára, ez az év is csak egy régi évnek fog bizonyulni. Ebben az évben is csak tovább fogod vonszolni régi önmagadat.

Az újév egy nagy lehetőség arra, hogy más úton járj –, mint ahogyan a bölcsek is más úton jártak Krisztus megtalálása után. Mi ez a más út? Ilyen jellegzetességei vannak: Eddig kételkedtem de most teljes szívvel hinni akarok. Eddig félelmes volt a szívem, mert a jövő sötétnek látszott, most az Isten kezébe helyezem magamat, hogy életre-halálra cselekedjen úgy velem, ahogy akar. Eddig tele volt a szívem aggódással, most bizalommal; eddig féltem mindentől, most nem félek semmitől, mert Ő jár velem, és Ő fogja az én kezemet (Zsolt.73:23).

Eddig önző voltam, és a világot csak a magam szempontjából néztem, az embereket manipuláltam a magam akarata szerint, most más leszek, szeretnék szolgálni és segíteni azoknak, akik körülöttem vannak. Eddig sötétség uralkodott a szívemben, most napsugár lesz bennem. Eddig elégedetlen voltam, most elégedett tudok lenni. Eddig önközpontú voltam és ösztönember, akit vágyai hajtottak, aki csak a maga kényét-kedvét kereste, de most szeretnék valamit hozzáadni ehhez a világhoz, s nem elvenni belőle. Legvégül: az én arcomon eddig valami sötét erők vonásai jelentek meg, most szeretném, ha megjelennének arcomon Krisztusnak a szelíd vonásai, akinek a hasonlatosságára át kell, hogy alakuljon az életem.

Keresztyénnek lenni azt jelenti, hogy más úton járni: a Krisztus útján, a keskeny úton. Megtalálni a keskeny utat a világnak a széles útjai között, és járni azon.

Most, amikor az újév napjával elindulunk ebbe az új évbe, Isten arra kér, hogy életedet változtasd meg. Arra int, hogy a te életed legyen másfajta élet. Járj egy más úton, a keskeny úton – Krisztusnak az útján. Ez az Isten útja, amely felfelé vezet, és amely a célhoz vezet: Istenhez. Járd hát ezt a másfajta utat – az üdvösség krisztusi útját ebben az új évben!


Dr. Pungur József

Utolsó frissítés ( 2016. január 02. )
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Eredmények 34 - 44 / 133