Befut-e az iskolabusz? (Küszöbön a tanévkezdés) 2008.09.10
Írta: Administrator   
2008. október 16.

 Befut-e az iskolabusz? (Küszöbön a tanévkezdés)   Üzlet és kocsma helyett iskola — Angyalos

 

Soha nem volt tarkább iskolahálózatunk helyzete, mint ezen az őszelőn. Ha megkéstek itt-ott a munkálatok, ha nem volt kellő a felügyelet, az igazgatók mégis igyekeztek megfelelő körülményeket teremteni a tanévkezdésre.


,,Nem baj, ha nincs kész mindenütt a javítás-tatarozás, a fő az, hogy kaptak pénzt az iskolák, tudnak változtatni a helyzeten — mondta egy uzoni szülő. — Réges-régen Tatrangi Sándor áldozta vagyonát a tanításra, most az állam ad, de abban benne van a mi adónk is!" Láttunk most épülő iskolát, ahol minden kész az indításra, másutt megkéstek az építéssel, de van, hol a kapu, sajnos, zárva! Az iskolabuszok útra készen állnak, Alsó-Háromszéken szeptember 15-én mindenképpen befut a sulibusz! Azt még nem lehet tudni ugyan, hogy lesz-e ebben az évben költségvetés-kiegészítés, az viszont tény: az oktatási minisztérium késik a pénzalapok átutalásával.

Uzonban munkatelep az egész iskola

Négy épületből áll a Tatrangi Sándor Általános Iskola. Ehhez a központi intézményhez tartoznak Bikfalva, Szentivánlaborfalva, Lisznyó-Lisznyópatak és Sepsimagyarós iskolái is.

— Szabadságra mehetett-e annak az iskolának a vezetője, melynek udvara egész nyáron munkatelep volt? — kérdeztük Szabó Margit igazgatót.

— A komoly pénzösszegekért végzett munkálatok adminisztrálása ugyan a megyei tanfelügyelőség tisztje, de nem tehetem, hogy a mindennapi dolgokban ne segédkezzem, szólnom kell, ha valamit nem látok jónak. Főépületünket teljesen felújítják, tetőterét beépítik. Ez a vidéki iskolák infrastruktúrájának javítását célzó programból történik (PRIS), van benne világbanki, uniós, kormánypénz, de támogatott a helyi tanács is, nem kis összeggel: az önrész 300 000 új lej. A munkálatokat a csíkszeredai Modul cég tervezte, kivitelező a Consic Rt.

— Hogyan tudják megkezdeni az oktatást?

— Három osztálynak kellett helyet biztosítanunk, a többi a 3-as és 4-es számú iskolaépületben indul. Két osztály a helybeli orvosi rendelő két kijavított szobájában, egy pedig a sportcsarnok öltözőjében kezdi meg a tanulást. Úgy értékelem, ez a helyzet csak novemberig fog tartani. A kivitelező képviselője most jelentette ki, hogy lombhullás végére elkészülnek a főépület munkálatai.

Korszerűsítették a lisznyói iskolát, a helybeli 4-es számú épületbe központi fűtést szereltek, javítottak a sepsimagyarósi iskolaépület egyetlen, használatban levő osztályában.  Az uzoni 2-es számú épületet nevezik Tatrangi-iskolának. Ezt visszakapta a helybeli református egyház, s miként azt nt. Ungvári Barna András lelkipásztortól megtudtuk, bérbe adták a helyi tanácsnak-iskolának. Saját alapokból belső illemhelyet képeztettek ki, bevezették az ivóvizet, csatornáztak, felújították a villanyhálózatot. Az épület használható, az illemhelyet azonban csak akkor fogják tudni használni, ha a szennyvízlevezetőt csatlakoztatják a község kanálisrendszerére. Ottjártunkkor még nem volt egészen végleges a tanítói-tanári kar összetétele, de az igazgató elmondta, ebben az esztendőben sem küszködnek tanerőhiánnyal.

A központi épület előtt bevetésre készen a ,,sárga busz". Van, amerre nyargalnia ebben a nagy községben. Uzonba is befut tehát lombhullás utánra a sulibusz! Szerettünk volna benézni a szentivánlaborfalvi Berde Mózsa I—IV. osztályos iskolába, ám harangszó után zárva találtuk a kapuját. Siratják a helybeliek a felső tagozatot, mégis azt hallottuk egy szülőtől: ott minden rendben van!

Gidófalva nagyot lépett

Így igaz ez — állítják az angyalosi iskolások szülei, akik azon tanakodnak, vajon elkészül-e az iskolaépület szeptember 15-re. Látogatásunk idején vezették a telefont az épületbe, folyt a belső vakolás, külső szigetelés, munkatelep volt az egész környék. Berde József polgármester gondoskodott róla, van, ahol tanulniuk a gyermekeknek, amíg beáll a hideg idő: fele a tűzoltószertárban, fele pedig a bikaistállóból cukrászdává alakított épületben — mondták a szülők. Valóban nagyot lépett, mint mondták, Gidófalva s vele együtt a tanfelügyelőség is. Pénzt teremtettek: Angyaloson megvásárolták a volt fogyasztási szövetkezet épületét, s korszerű iskolát varázsolnak belőle. Az Ördög Kft. emberei megmagasították a tetőteret, és beépítették. A közelben lévő udvarházat, melyben az iskola eddig működött, visszaszolgáltatták az örökösöknek.

A községközpont, Gidófalva iskolájára már rá sem ismerne, ki régebben látta. Írtunk arról, hogy emeletet húztak a régi főépületre, és teljesen megújult. Mögötte modern kazánház — fújhat a Nemere, jöhet a háromszéki tél. Hamarosan sor kerül a sportterem átadására is. Hirtelenjében igazgatócsere is történt: Ambrus Zoltán helyébe új igazgató lépett. A településhez részben kötődő fiatal Zsigmond Zoltán történelem szakos tanár (képünk) elmondta, hogy a pénzügyi adósságok fékezték a munkát, de azért akadálymentesen fogják kezdeni a tanítást.

A kisiskolások a régi épületből átköltöznek az újba, még négy osztályterem vár rendezésre, amíg hétfőn megszólal majd az iskolacsengő. Nem annyira szomorú a helyzet: nagyobb összeg futott be — mondta Berde József polgármester —, teljes gőzzel folytatni lehet a munkálatokat! Az iskola udvarán álló régi épület sorsa felől is érdeklődtünk, melyben az óvodai tevékenység folyik. Erre csak a szájhagyomány fogja rá, hogy Kós Károly tervezte — mondták, a következő lépés annak restaurálása, főjavítást kell végezni, egyik éke lesz ez a Czetz János-iskolának.

Egyik kimúlt, a másik készül?

Szotyorban már régebb lakat került az elemi iskola épületére. A sepsiszentgyörgyi Ady Endre Iskolaközponthoz tartozott, most oda járnak a szotyori tanulók. ,,Színvonalasabbnak véljük ott a tanítást — így a szülők —, pedig lehet, hogy ahol kevesebb gyerekkel foglalkozik a tanítónő, jobb eredményt ér el. A szülők így döntöttek, nincs messze a város. Most ez a helyzet." A helybeli Szotyori Nagy Tamásné Vajna Terézia Óvodában azonban változatlan a helyzet, érkezik az utánpótlás, lesz gyerek, kivel foglalkozni, Szotyor él!

— A kilyéni iskolánk is könnyen a szotyori sorsára juthat, mert nagyon sokan a városba viszik a gyermekeket — mondta Böjte Tímea Mária édesanyja, akinek kislánya negyedik osztályt kezd a faluban.

Böjte Tímea Mária, Kilyén: Ez az én iskolám

Tímea szerint az induló osztályból csak négyen maradnak a kilyéni iskolában, lehet, hogy a második osztállyal összevontan kell majd tanulniuk. ,,Én már félek, hogy mi lesz a fiammal, mert a városba megy ötödikbe, itt ugyanis csak I—IV. osztály van. Szerintem egyrészt az összevont tanítás miatt is olyan gyenge a gyermek, hogy lélekben fel vagyok készülve: osztályt fog ismételni. Ha így megy tovább, a mi iskolánk is ki fog múlni." Az iskolakapun lakat. Bizonyára gyűlésbe mentek a tanítók — mondták —, a tegnap itt voltak.

A tüzér őrnagy neve kötelez

Szeptember elsejétől Fá­bián Veronika tanítónő (képünk) a kökösi Gábor Áron Általános Iskola igazgatója.

Kerek húsz esztendeje ingázik Sepsiszentgyörgyről Kökösbe. Székelyudvarhelyen végezte a tanítóképzőt, de mert szereti a kihívásokat, fejleszteni akarta magát, a Babeş—Bolyai Tudományegyetemen pszichológiából diplomázott. Tőle tudjuk, hogy sem Kökösben, sem pedig Kökösbácsteleken nincs különösebb gond a tanulólétszámmal. Magyar és román tagozattal működik az iskola. Ide járnak a bácsteleki felsősök is. A tavalyi két összevont tagozat mellett idén három osztály indul, megmarad a román tagozat.

— Örömmel jelentem, hogy Császár Lajos nyugalomba vonult igazgatónk erőfeszítései révén a Gábor Áronban minden teljesen rendben — mondta. — Most végezzük az utolsó simításokat, meszeljük a külső falat, festjük a kaput az óvodában. A bácsteleki iskolát sok-sok év után sikerült teljesen felújítani. Pillanatnyilag még folynak a munkálatok, de iskolakezdésre teljesen felújított épületben kezdődik a tanítás. Három férfi tanerő ment nyugdíjba, az igazgató mellett a matematika és a román nyelv oktatói. Helyettük új címzetes tanerők érkeznek: Baló Adina Lavinia tanítónő, Molnár Ramona román, Tankó Beáta magyar, Páljános Ilona matematika szakos tanárnő. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt minden tanerő szakképzett. A hét végén kerül sor a Kökösi Napokra, a magyarországi Olaszfalu iskolájának küldöttségét mi fogadjuk. Ezt a kapcsolatot kissé szorosabbra szeretném fűzni

                                                                                                           Szerző: Kisgyörgy Zoltán
Utolsó frissítés ( 2008. december 29. )